Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 23.10.2023 klo 09:00 - 14:37

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
322   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
323   Pöytäkirjantarkastajien valinta
324   Asioiden käsittelyjärjestys
325   Ajankohtaiset asiat 23.10.2023
326 Varkauden uusi kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö vuokramallilla
327 Siilinjärven uusi vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yksikkö vuokramallilla
328 Kotoutumislain mukaisen perheryhmäkodin perustaminen ja hankinta
329 Äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen toimintasuunnitelman hyväksyminen
330   Psykologin viran perustaminen vammaispalvelujen osaamiskeskukseen
331   Kahden psykologin viran perustaminen vammaispalvelujen osaamiskeskukseen
332   Perhepalveluiden virkojen perustaminen
333   Yleisten palvelujen (erityispalvelut) toimialan virkaesitykset ja virkanimikemuutokset akuutin palveluyksikössä
334   Asiakasohjaajan viran perustaminen ikääntyneiden palveluissa
335   Strategiajohtajan viran täyttäminen
336   Erityispalveluiden linjajohtajan viran täyttäminen
337   Talousarviomuutokset 2023, Perhe- ja vammaispalvelut
338 Talousarviomuutokset 2023, Ikääntyneiden palvelut
339   Yleisten palveluiden toimialan talousarviomuutokset 2023
340 Talousarviomuutokset 2023, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut
341   Talousarviomuutokset vuodelta 2023, Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteenveto ja Konsernihallinnon, Hallintopalvelujen, Henkilöstöpalvelujen, Talouspalvelujen sekä Strategia ja Kehittämisen toimialojen muutokset
342 Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 1.12.2023 - 31.12.2027
343 Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma
344 Talousarvion toteuma tammi- syyskuu 2023
345   Potilastietojärjestelmän hankinnan käynnistäminen
346 Kaarisairaalan keskitetyn välinehuollon endoskooppipesukoneiden uusintavastuu
347   Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen hankinnan avaaminen ja kattohinnan tarkastus
348 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2022
349 Pohjois-Savon hyvinvointialueen arviointikertomus 2022
350   Eron myöntäminen Mia Simpaselle omistajaohjaus- ja valvontajaoston jäsenyydestä
351   Eron myöntäminen Riikka Pirkkalaiselle aluevaltuuston jäsenyydestä
352   Islab hyvinvointiyhtymä, tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen
353   Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen 13.12.2023 kokousedustajien nimeäminen
354 Aluehallitukselle tiedoksi annettavat lausuntopyynnöt ja lausunnot 23.10.2023
355 Aluevaltuuston päätösten täytäntöönpanot 4.9.2023
356 Lautakuntien ja jaostojen päätösten tarkistaminen
357 Viranhaltijapäätösten tarkastaminen 26.9.-15.10.2023
358   Oikaisuvaatimus korvauspäätöksestä (JulkL § 24 kohta 25)
359   Oikaisuvaatimus korvaushakemuksesta (JulkL § 24 kohta 25)
360   Oikaisuvaatimus korvaushakemuksesta (JulkL § 24 kohta 25)
361 Tiedoksi saatettavat asiat 23.10.2023

Osallistuja Tehtävä
Raatikainen Riitta aluehallituksen puheenjohtaja
Kokki Hannu aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja
Rossi Markku aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja
Ojala Kari aluehallituksen 3. varapuheenjohtaja
Kanniainen Aino jäsen
Kärkkäinen Ilpo jäsen
Meriluoto Laura jäsen
Ojala Annukka jäsen
Partanen Karoliina jäsen
Rautiainen Merja jäsen
Siponen Markku jäsen
Tirkkonen Veijo jäsen
Åhman Kati jäsen
Tsupari Hannu aluevaltuuston puheenjohtaja
Hynninen Kati aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kumpusalo-Vauhkonen Anne aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Reijonen Minna aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Korhonen Marko esittelijä
Niemeläinen Janne halllintojohtaja
Hedman Antti vastaava lääkäri
Janhonen Kari talousjohtaja
Koponen Jukka toimialajohtaja
Korhonen Mikko toimialajohtaja
Antikainen Mari henkilöstöjohtaja
Pekkarinen Tuomo tietohallintojohtaja
Saarinen Jari toimialajohtaja
Jestola Eija toimilinjajohtaja
Kantanen Kati toimialajohtaja
Paahto Marena sosiaalijohtaja
Pekkanen Leila muutosjohtaja
Lampi Jussi strategia- ja kehittämisjohtaja
Mykkänen Minna johtaja ylihoitaja
Remes Sami toimilinjajohtaja
Kettunen Anne viestintä- ja markkinointijohtaja
Kauppinen Virpi tekninen sihteeri
Räsänen Henna pöytäkirjanpitäjä
Roponen Anne asiantuntija
Pollari Pekka varajäsen

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen
Alkaen 25.10.2023