Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 05.02.2024 klo 09:00 - 11:50

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
24   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25   Pöytäkirjantarkastajien valinta
26 Asioiden käsittelyjärjestys
27   Ajankohtaiset asiat
28 Vammaispalveluiden asumispalveluiden kilpailutus
29 Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvauksien vahvistaminen v. 2024
30 Toimialojen yleinen palvelusetelisääntökirja 1.5.2024 alkaen
31   Pohjois-Savon hyvinvointialueen korkoriskipolitiikan toteutuminen vuonna 2023
32   Hoitotyön henkilöstövuokrauksen hankinnan kilpailutuksen toimeksiannon ja in-house yhtiön toimintamallin kokonaissuunnittelun käynnistäminen
33   Sairaanhoitajien virkasuhteiden lakkauttaminen ja muuttaminen työsuhteisiksi
34   Psykologien, kuraattorin, perheohjaajien ja palveluohjaajan virkasuhteiden lakkauttaminen ja muuttaminen työsuhteisiksi, Perhe- ja vammaispalvelut
35   Sosiaaliohjaajan virkojen (3) perustaminen työikäisten sosiaalipalveluissa
36   Kelpoisuusvaatimukset ja nimikkeet, erityispalvelut
37 Nuorisovaltuuston kokoonpano
38 Valtuustoaloite suoriteperusteisen palkkauksen kartoittamiseksi hyvinvointialueella
39   Eron myöntäminen Mikko Hiltuselle kokonaisturvallisuuslautakunnan jäsenyydestä
40   Keski-Suomen hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos 1.1.2024 alkaen
41 Lautakuntien ja jaostojen päätösten tarkistaminen 5.2.2024
42   Aluehallitukselle tiedoksi annettavat lausuntopyynnöt ja lausunnot
43 Viranhaltijapäätösten tarkastaminen 8.1.-28.1.2024
44   Oikaisuvaatimus, hammaslääkärikustannukset (JulkL 24 § kohta 25)
45   Oikaisuvaatimus matkapuhelimen korvaamisesta (JulkL 24 § kohta 25)
46   Vahingonkorvausvaatimus viranomaisen laskutuksesta (JulkL 24 § kohta 25)
47   Vahingonkorvaus virkamiehelle viranhoidossa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista (JulkL 24 § kohta 25)
48   Muut asiat 5.2.2024
49 Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos

Osallistuja Tehtävä
Raatikainen Riitta aluehallituksen puheenjohtaja
Kokki Hannu aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja
Rossi Markku aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja
Ojala Kari aluehallituksen 3. varapuheenjohtaja
Kanniainen Aino jäsen
Meriluoto Laura jäsen
Ojala Annukka jäsen
Rautiainen Merja jäsen
Tirkkonen Veijo jäsen
Åhman Kati jäsen
Hynninen Kati aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kumpusalo-Vauhkonen Anne aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Korhonen Marko esittelijä
Niemeläinen Janne pöytäkirjanpitäjä
Antikainen Mari henkilöstöjohtaja
Bercovici Tuija viestintä- ja markkinointijohtaja
Hedman Antti vastaava lääkäri
Janhonen Kari talousjohtaja
Jestola Eija toimilinjajohtaja
Kantanen Kati toimialajohtaja
Koponen Jukka toimialajohtaja
Korhonen Mikko toimialajohtaja
Lampi Jussi strategiajohtaja
Mykkänen Minna johtaja ylihoitaja
Paahto Marena sosiaalijohtaja
Pekkarinen Tuomo tietohallintojohtaja
Remes Sami toimilinjajohtaja
Saarinen Jari toimialajohtaja
Kauppinen Virpi tekninen sihteeri
Räsänen Henna tekninen sihteeri
Tolppanen Tapio varajäsen

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen
Alkaen 06.02.2024