Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 15.01.2024 klo 09:00 - 11:51

Pykälä   Otsikko  
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Asioiden käsittelyjärjestys
4   Ajankohtaiset asiat
5 Yhteistoimintamenettelyn jatkaminen vuonna 2024 Pohjois-Savon hyvinvointialueella
6   Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan raportti, Perhe- ja vammaispalvelut
7   Sisäinen valvonnan raportointi 2023, pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut
8   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2023, yleiset palvelut
9   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti, Ikääntyneiden palvelut
10   Perhepalveluiden perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ja lastensuojelun avohuollonpalveluiden kilpailutus
11 Ikääntyneiden palveluiden kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 1.1.2024 alkaen
12 Valtuustoaloite terveydenhuollon työolojen kehittämisestä, Vihreät, Aluevaltuusto 19.6.2023 § 48
13 Valtuustoaloite, maakunnan alueen kattava kotisairaanhoitopalvelu
14 Valtuustoaloite, palvelusetelijärjestelmän kehittäminen yksilö- ja perhepsykoterapiaan, Keskustan valtuustoryhmä, aluevaltuusto 27.3.2023 § 19
15 Nuorisovaltuuston toimintasääntö
16 Aluehallitukselle tiedoksi annettavat lausuntopyynnöt ja lausunnot
17 Lautakuntien ja jaostojen päätösten tarkistaminen
18 Viranhaltijapäätösten tarkastaminen 22.12.2023 - 7.1.2024
19   Oikaisuvaatimus strategiajohtajan virkavalinnasta
20   Oikaisuvaatimus viranomaisen laskutuksesta (JulkL 24 § kohta 25)
21   Vahingonkorvausvaatimus, salainen (JulkL 24 § kohta 25)
22   Vahingonkorvausvaatimus (JulkL 24 § kohta 19)
23   Vahingonkorvaus kadonneista avaimista (JulkL 24 § kohta 20)

Osallistuja Tehtävä
Raatikainen Riitta aluehallituksen puheenjohtaja
Kokki Hannu aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja
Rossi Markku aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja
Ojala Kari aluehallituksen 3. varapuheenjohtaja
Kanniainen Aino jäsen
Kärkkäinen Ilpo jäsen
Meriluoto Laura jäsen
Ojala Annukka jäsen
Rautiainen Merja jäsen
Siponen Markku jäsen
Tirkkonen Veijo jäsen
Hedman Pia varajäsen
Hynninen Kati aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kumpusalo-Vauhkonen Anne aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Korhonen Marko esittelijä
Antikainen Mari henkilöstöjohtaja
Niemeläinen Janne pöytäkirjanpitäjä
Bercovici Tuija viestintä- ja markkinointijohtaja
Hedman Antti vastaava lääkäri
Janhonen Kari talousjohtaja
Jestola Eija toimilinjajohtaja
Kantanen Kati toimialajohtaja
Koponen Jukka toimialajohtaja
Korhonen Mikko toimialajohtaja
Lampi Jussi strategiajohtaja
Mykkänen Minna johtaja ylihoitaja
Paahto Marena sosiaalijohtaja
Pekkarinen Tuomo tietohallintojohtaja
Remes Sami toimilinjajohtaja
Saarinen Jari toimialajohtaja
Kauppinen Virpi tekninen sihteeri
Räsänen Henna tekninen sihteeri

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen