Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 14.11.2022 klo 09:00 - 15:20

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
296   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
297   Pöytäkirjantarkastajien valinta
298   Asioiden käsittelyjärjestys
299   Aluevaltuuston päätösten toimeenpano
300 Pohjois-Savon hyvinvointialueen omaisuusjärjestelyjen periaatteet ja vuokrausperiaatteet
301   Pohjois-Savon hyvinvointialueen suostumus ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden siirtymiseksi hyvinvointialueen vastattavaksi
302   Pohjois-Savon hyvinvointialueen suostumus ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden siirtymiseksi hyvinvointialueen vastattavaksi 1.1.2023 alkaen
303   Ajankohtaiset asiat
304   Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia
305 Neljännen aallon ilmoittautumismenettely ja virkojen perustaminen sekä kelpoisuusehdot virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin
306   Oikaisuvaatimus rakennuttajapäällikön viran täyttämisestä
307 Pohjois-Savon hyvinvointialueen sopimushallinnan toimintamalli ja ohje
308 Järjestöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen avustustoiminta ja kumppanuusmalli
309 Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt
310 Vapaaehtoisten vaikuttamistoimielinten toimintaperiaatteet ja -säännöt
311   Hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokoonpano 2023-2025
312   Hyvinvointialueen ikäihmisten neuvoston kokoonpano 2023-2025
313   Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokoonpano 2023
314 Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden toimialan palveluseteliarvojen vahvistaminen 1.1.2023 alkaen
315 Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun (liikkumista tukevien palveluiden) myöntämisperusteet Pohjois-Savon hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen
316 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja toimintaohje Pohjois-Savon hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen
317 Perhehoidon toimintaohjeet, palkkiot ja kulukorvaukset Pohjois-Savon hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen
318   Vammaispalveluiden asumispalveluiden hinnankorotusilmoitukset
319   Hallinnollisten asioiden käsittelyaikojen määritteleminen
320   Sakupe Oy:n puitesopimus
321   Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen varapuheenjohtajan, tulevaisuus- ja strategiajaoston jäsenen sekä tulevaisuus- ja strategiajaoston varapuheenjohtajan valinta
322   Eron myöntäminen Juho Pulkalle aluehallituksen ja yhteistoimintaelimen varajäsenyydestä ja uusien varajäsenten valinta
323   Eron myöntäminen aluevaltuutettu Markku Rossille aluevaltuuston II varapuheenjohtajuudesta
324   Edustajan nimeäminen Una Oy:n osakaskokoukseen 18.11.2022
325 Viranhaltijapäätösten tarkastaminen
326   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Essayah Sari jäsen
Kanniainen Aino jäsen
Kokki Hannu aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja
Kärkkäinen Ilpo jäsen
Meriluoto Laura jäsen
Ojala Kari aluehallituksen 3. varapuheenjohtaja
Partanen Karoliina jäsen
Raatikainen Riitta aluehallituksen puheenjohtaja
Rautiainen Merja jäsen
Rossi Markku jäsen
Siponen Markku jäsen
Tirkkonen Veijo jäsen
Åhman Kati jäsen
Tsupari Hannu aluevaltuuston puheenjohtaja
Hynninen Kati aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Reijonen Minna aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Korhonen Marko esittelijä
Niemeläinen Janne pöytäkirjanpitäjä
Hedman Antti vastaava lääkäri
Janhonen Kari talousjohtaja
Koponen Jukka toimialajohtaja
Korhonen Mikko toimialajohtaja
Antikainen Mari henkilöstöjohtaja
Pekkarinen Tuomo muutosjohtaja
Saarinen Jari toimialajohtaja
Tamminen Juuso strategia- ja kehittämisjohtaja
Miettinen Heikki toimilinjajohtaja
Jestola Eija toimilinjajohtaja
Kantanen Kati toimialajohtaja
Paahto Marena sosiaalijohtaja
Pekkanen Leila muutosjohtaja
Kauppinen Virpi Marita tekninen sihteeri
Räsänen Henna tekninen sihteeri
Kettunen Anne viestintä- ja markkinointijohtaja
Kainulainen Helena varajäsen
Kumpusalo-Vauhkonen Anne varajäsen
Tolppanen Tapio varajäsen
Pöyhönen Tarja varajäsen
Hedman Pia varajäsen
Pollari Pekka varajäsen
Lind Tiina asiantuntija

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen
Alkaen 17.11.2022