<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Arvonimen hakeminen (JulkL 24 § kohta 25)]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Viranhaltijapäätösten tarkastaminen 20.5.-26.5.2024]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Lautakuntien ja jaostojen päätösten tarkistaminen]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Aluehallitukselle tiedoksi annettavat lausuntopyynnöt ja lausunnot]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Valtuustoaloitteiden käsittely]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutos]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Talouspalveluiden Laskutussihteerit (2 kpl) virkasuhteiden muuttaminen työsopimussuhteisisiksi]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Hallintosäännön muuttaminen hankintavaltuuksien osalta]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Tarkastuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttamiseksi tehtäviään koskevien hallintosäännön määräyksistä]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Hankintapäätös, Valtion koulukodit]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Palvelujärjestelmän uudistus – vastaanottotoiminnan, alueellisen erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön sekä osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Asioiden käsittelyjärjestys]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Aluehallitus 03.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Oikaisuvaatimus aluehallituksen päätöksestä 5.2.2024 § 13 (S) (JulkL 24 § kohta 25)]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Oikaisuvaatimus, matkakulut, lääke- ja hoitokustannukset (JulkL 24 § kohta 25)]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Aluehallitukselle tiedoksi annettavat lausuntopyynnöt ja lausunnot]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Lautakuntien ja jaostojen päätösten tarkistaminen]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Viranhaltijapäätösten tarkastaminen 8.5. - 19.5.2024]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Eronpyyntö perhe- ja vammaispalvelulautakunnan varajäsenyydestä, Venla Karikumpu]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Vammaisneuvoston toimintasääntö]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Ikäihmisten neuvoston jäsenmuutokset]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Asiakasohjaajan viran perustaminen, eteläinen alue, Ikääntyneiden palvelut]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Mustinlammen lainalle]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousennuste toimintalukujen 1 - 4/2024 pohjalta]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Pohjois-Savon hyvinvointialueen talouden toteuma tammi- huhtikuu 2024]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Aluehallitus 27.05.2024 / Palvelujärjestelmän uudistaminen-valmistelun käynnistäminen / asian uusi käsittely]]>