Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 400 

Viranhaltijapäätösten tarkastaminen 6.11.-13.11.2023

 

Ahall 20.11.2023 § 400 

 

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 56 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Toimielimen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava aluehallitukselle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi.

 

Viranhaltijapäätösten osalta viranhaltijan on neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta ilmoitettava aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden osalta aluehallitukselle.

 

Aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätösluettelot toimitetaan kaksi kertaa viikossa aluehallituksen puheenjohtajalle ja hyvinvointialuejohtajalle.

 

Aluehallitukselle ei ilmoiteta eikä sillä ole otto-oikeutta henkilöstöpäätöksiin, jotka koskevat henkilöstöasioita, jotka on mainittu hallintosäännön luvussa ”Toimivalta henkilöstöasioissa”.

 

Esityslistan lisäaineistona jaetaan:

- viranhaltijapäätösluettelo ajalta 6.11.2023 - 13.11.2023

 

Esittelijä Toimielimen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Aluehallitus ei käytä otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin. Aluehallitus hyväksyy viranhaltijapöytäkirjat ja merkitsee tietoon saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 9.15.