Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asiakaskokemusjaosto
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 64 

 

Vuoden 2023 toisen avustushaun avustusten jakaminen yleishyödyllisille toimijoille

 

Asiakaja 20.09.2023 § 64  

575/00.01.05/2022  

 

 

 Valmistelija: Järjestösihteeri, Sirpa Kononen, sirpa.kononen(at)pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6665

 vs. HYTE- ja osallisuuspäällikkö, Säde Rytkönen, sade.rytkonen(at)pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6370

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toinen avustushaku toteutettiin 8.6. – 28.6.2023 välisellä ajalla. Avustushaku suoritettiin asiakaskokemusjaoston valmistelemien sekä aluehallituksessa (Alhall 14.11.2022) hyväksymien kriteereiden mukaisesti. Talousarvion mukaisesti, vuoden 2023 aikana, avustuksia voidaan jakaa 900 000 euron määrärahan sisällä. Asiakaskokemusjaosto linjasi, että ensimmäisessä haussa jaetaan noin 2/3 osaa ja toisessa avustushaussa 1/3 osaa määrärahasta.

 

Avustushakemuksia toiseen avustushakuun saatiin yhteensä 35 kappaletta. Toisessa avustushaussa jaettavissa ovat olleet kaksi avustuslajia: avustusperusteiset kumppanuusavustukset sekä toiminta- ja innovaatioavustukset. Molemmissa avustuksissa on käytetty yhteisiä kriteerejä. Toiminta- ja innovaatioavustusten osalta on käytetty pisteytystä päätöksenteon suuntaa antavana tukena. Hyvinvointialue neuvottelee kumppanuusavustuksen kohdentamisesta ja seurannasta hakijan kanssa erikseen ja pyrkii ulottamaan avustuksen 2–4 vuoden mittaiselle jaksolle. Kaikki sopimukset arvioidaan aina valtuustokauden vaihtuessa, joten nyt myönnettävät avustukset voidaan ulottaa maksimissaan vuoden 2025 loppuun. 

 

Vuoden 2023 toisessa avustushaussa jaossa oli 288 330 €. Toiminta- ja innovaatioavustuksia ehdotetaan jaettavaksi 122 460 € ja kumppanuusavustuksia ehdotetaan jaettavaksi 117 516 €. Jaettavasta summasta jää jaettavaksi vielä 48 354 €. 

 

Yleiset kriteerit kaikessa yhteistyössä 

 • Pohjois-Savon hyvinvointialue tekee kumppanuusmallin mukaista yhteistyötä tukeakseen sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoissavolaisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. 
 • Yhteistyötä voidaan tehdä rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön, seurakunnan tai toimintaryhmän kanssa.
 • Toiminta on avointa pohjoissavolaisille kohderyhmän edustajille. 
 • Hakijoita on pyydetty määrittämään toimintansa kohderyhmä ja kuvaamaan toiminnan avoimuus kohderyhmän pohjoissavolaisille edustajille. 
  • Toiminta noudattaa hyvinvointialueen strategisia painopisteitä ja toimenpiteitä sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä. 
 • Asiakaskokemusjaosto määritti avustushaun kriteereiksi hyvinvointikertomuksen pohjalta seuraavat painopistealueet: 

1) vanhemmuuden tuki 

2) ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö  

3) yksinäisyyden ehkäisy 

 • Toiminta tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia palveluja ja palveluprosesseja. 
 • Palveluprosessit on tarkennettu hakuvaiheessa seuraavasti: Perhepalvelut/Perhekeskuspalvelut/Vammaispalvelut, Peruspalvelut/Sotekeskuspalvelut/Työikäisten sosiaalipalvelut, Erityispalvelut/Kuopion yliopistollinen sairaala, Ikääntyneiden palvelut/Asumispalvelut/Kotiin annettavat palvelut/Iäkkäiden asiakas- ja palveluohjaus, Strategia ja kehittäminen/digikehittäminen/HYTE- ja osallisuuspalvelu, Jokin muu 
  • Toiminta tulee näkyviin sovituilla alustoilla niin, että se on löydettävissä sote-palveluissa sekä asukkaille. 
 •  Alustat on määritetty seuraavasti: lähellä.fi, hyvinvointitarjotin.fi tai suomi.fi (kansallinen palvelutietovaranto, lyhenne PTV) 

 

Lisäksi kriteerit avustusperusteissa yhteistyössä 

 • Avustettu toiminta toteutuu koko Pohjois-Savon hyvinvointialueella tai sen useammassa kunnassa 
 •          Toiminnan laajentamista kannustetaan yhtä kuntaa laajemmalle alueelle. Keinoina voivat olla etä- tai verkkototeutukset, jalkautuva työ tai yhteistyön tai verkostotyö muiden järjestöjen kanssa. 
 • Hakijalla tulee olla hyvinvointialueen avustuksen lisäksi omaa varainhankintaa.  
 •          Hakijalla tulee olla varainhankintaa omaan toimintaansa. Avustusta ei ole tarkoitettu hakijan perustoimintaan ja olemassaoloon. 
 •          Avustettu toiminta ei vaadi muuta rahoitusta rinnalleen, mikäli avustussumma sopii hyvinvointialueen avustusmäärärahojen puitteisiin. 
 • Hakijoita kannustetaan yhteisvastuullisuuteen ja yhteistyöhön saman teeman tai kattojärjestön alla.  

 

Avustusten haku ja käyttö kohdistetaan siihen toimintaan, ja enintään siinä laajuudessa, kuin on haettu. Hyvinvointialue ei avusta hakijan perustoimintaa tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Kuntien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä avustuksissa. 

 

 

Esityslistan oheisaineistona:

 •    Toiminta- ja innovaatioavustukset 
 •    Kumppanuusavustukset 
 •    Ei avustusta saaneet 

 

 

Valmistelijan päätösehdotus:

 

Avustushaun kriteerit täyttyivät seuraavilla hakijoilla, joille avustusrahaa ehdotetaan jaettavaksi: 

 

Toiminta- ja innovaatioavustus 

Pohjois-Savon Liikunta ry  14 240 € 

Kuopion ruoka-apu ry  10 000 € 

Setlementti Puijola ry   45 000 € 

MLL Järvi-Suomen piiri ry  10 000 € 

Savon Kansantaide ry   20 000 € 

TATU ry    18 220 € 

SPR Savo-Karjalan piiri    5 000 € 

 

Kumppanuusavustukset 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry      4 334 € 

Siilinjärven Virkistys ry   15 000 € 

Lapsen Kengissä ry, Varkauden perheentalo 31 400 € 

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr  10 000 € 

Päiväkeskus Pysäkki ry   50 000 € 

Huoltoliitto ry Siilinjärven Perheentalo     6 782 € 

 

 

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi positiivinen

 

 

Esittelijä HYTE ja osallisuuspäällikkö

 

Päätösehdotus Avustushaun kriteerit täyttyivät seuraavilla hakijoilla ja avustusrahaa ehdotetaan jaettavaksi seuraavasti:  

Toiminta- ja innovaatioavustus

Pohjois-Savon Liikunta ry 14 240 €

Kuopion ruoka-apu ry  10 000 €

Setlementti Puijola ry  45 000 €

MLL Järvi-Suomen piiri ry 10 000 €

Savon Kansantaide ry   20 000 €

TATU ry   18 220 €

SPR Savo-Karjalan piiri    5 000 €

Kumppanuusavustukset

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry  4 334 €

Siilinjärven Virkistys ry   15 000 €

Lapsen Kengissä ry, Varkauden perheentalo 31 400 €

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr 10 000 €

Päiväkeskus Pysäkki ry   50 000 €

Huoltoliitto ry Siilinjärven Perheentalo  6 782 €

 

Päätös Asiakaskokemusjaostossa käydyn keskustelun myötä esittelijä muutti päätösesityksen kokouksessa kuulumaan seuraavasti:
Avustuksia jaetaan toiminta- ja innovaatioavustusten sekä kumppanuusavustusten osalta seuraavasti:

Toiminta- ja innovaatioavustus
Pohjois-Savon Liikunta ry 14 240 €
Kuopion ruoka-apu ry  15 000 €
Setlementti Puijola ry  55 000 €
MLL Järvi-Suomen piiri ry 10 000 €
Savon Kansantaide ry   20 000 €
TATU ry   18 220 €

Kumppanuusavustukset
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry  4 334 €
Siilinjärven Virkistys ry   15 000 €
Lapsen Kengissä ry, Varkauden perheentalo 31 400 €
Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö sr 10 000 €
Päiväkeskus Pysäkki ry   50 000 €
Huoltoliitto ry Siilinjärven Perheentalo  6 782 €
Nuorten palvelut ry 5 000 €

Nuorten palvelut ry päätettiin nostaa avustusta saaviin, koska se tukee ennalta ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Avustus jaetaan ehdollisesti, mikäli yhdistys saa ESR rahoitusta.

Lisäksi todetaan, että SPR Savo-Karjalan piiri on vetänyt avustushakemuksensa pois 11.9.2023 ennen päätöksentekoa avustusten jakamisesta.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että
- Sirpa Kononen saapui klo 10.12 ennen asian käsittelyn aloittamista.
- Minna Mykkänen poistui klo 11.16 asian käsittelyn aikana.
- Säde Rytkönen ja Sirpa Kononen poistui klo 11.54 asian käsittelyn jälkeen.
- Riitta Raatikainen ja Niina Hakokivi poistui klo 11.56 ennen salaisten asioiden käsittelyä.