Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kokonaisturvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.09.2023/Pykälä 77


 

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleinen osa

 

Kokoltk 07.09.2023 § 77  

13105/09.06.00/2023  

 

 

 Valmistelija: valmiuspäällikkö Antti Haataja puh. 044 718 8150, antti.haataja(at)pshyvinvointialue.fi

 

Valmiuslain (1552/2011) 12 §:n mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien, kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleinen osa antaa suunnitteluperusteet organisaatiolle ja eri toimialojen varautumistoiminnalle normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tukee toimialojen valmiussuunnittelua. Se ei korvaa toimialakohtaisia valmiussuunnitelmia tai yllä toimialojen, niiden palvelualueiden ja tulosalueiden yksilöityihin valmiussuunnitelmiin. Palvelu- ja toimialojen on huomioitava omassa valmiussuunnittelussa toimialakohtainen lainsäädäntö ja ohjaus. Valmius, varautuminen ja jatkuvuudenhallinta ovat jatkuva prosessi, jonka aikajänne on useita vuosia. Tästä syystä suunnittelun tulee olla päivityskierrossa sekä säännöllisessä testauksessa.

 

Yleisen osan tarkoituksena on kuvata hyvinvointialueen toimintaperiaatteet ja -perusteet johtamisjärjestelmälle eri tilanteissa, jotta hyvinvointialueen elintärkeät toiminnot turvataan erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yleinen osa kuvaa hyvinvointialueen suunnitteluperusteet toimialojen valmiussuunnitelmille, toimikorteille, organisaation johtamisjärjestelyille ja valmiuden säätämiselle eri turvallisuustilanteissa. Lisäksi hyvinvointialueen yleisen osan tarkoituksena on myös kuvata hyvinvointialueen suunnitteluperusteet tuettaessa sopimusperusteisesti alueen kuntia varautumisen osalta ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä asetettaessa niille vaatimukset jatkuvuudenhallinnasta.

Esityslistan oheisaineistona:

-          Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmiussuunnitelma (yleinen osa)

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

 

Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisessä osassa esitetyillä suunnittelu- ja toimintaperiaatteilla sekä toimintaperusteilla on pitkäaikainen myönteinen vaikutus hyvinvointialueen kykyyn pystyä turvaamaan hyvinvointialueen elintärkeät toiminnot normaaliolojen häiriöilanteissa ja poikkeusoloissa.

 

Hyvinvointialueen toimialat tekevät toimialakohtaisiin valmiussuunnitelmiin konkreettisia toimenpiteitä eri varautumisen osa-alueisiin liittyen. Niissä tulee arvioida kuinka kauan tunnistettu toiminto tai palvelu voi häiriön sattuessa olla keskeytynyt. Toimintojen määrittelyllä ja päätöksillä on vaikutuksia toimintaan ja varautumisen kustannuksiin.

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan.

 

 

Esittelijä pelastustoimi- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja

 

Päätösehdotus Kokonaisturvallisuuslautakunta hyväksyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan ja esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan valmiussuunnitelman yleisen osan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Haataja poistui klo 17.05 asian käsittelyn lopuksi.