Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 173


 

 

Pohjois-Savon alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

Ahall 15.05.2023 § 173  

3578/05.00.00/2023  

 

 

 Valmistelija: Heli Pärnänen, puh. 044 718 8420, heli.parnanen(at)pshyvinvointialue.fi

 

Valtioneuvosto on antanut asetukset valtakunnallisesta sekä hyvinvointialueiden toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnista (1197/2022). Neuvottelukuntien tehtävistä on säädetty 1.1.2023 voimaantulleessa toimeentulotukilaissa (1023/2022 §27e).?

 

Hyvinvointialue asettaa alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimeentulotukiasioiden käsittelyn kehittämisestä sekä yhteistyön toteuttamista koskevista asioista alueellaan. Neuvottelukuntaan kuuluu Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueen sosiaalihuollon edustus. Neuvottelukunnan tehtävistä ja tarkemmasta kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan alueellisessa neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta koostuu hyvinvointialueella toimivien viranomaisten ja kansalais-yhteiskunnan edustajista sekä Kansaneläkelaitoksen edustajasta, jonka Kansaneläkelaitos ilmoittaa. Puheenjohtajan tulee olla hyvinvointialueen viranhaltija. Hyvinvointialue määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Hyvinvointialue voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita. 

 

Neuvottelukunta päättää toimintansa järjestämistä koskevista menettelytavoista. Neuvottelukunnalla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten. Neuvottelukunta raportoi toiminnastaan sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. 

Neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvaamisesta päättää hyvinvointialue. 

 

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hyvinvointialue määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden henkilön.

 

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan rakenteen.

 

Lisäksi aluehallitus pyytää ikäihmisten, perhe- ja vammaispalveluiden ja yleisten palveluiden lautakuntaa, järjestöneuvostoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukuntaa ja Kansaneläkelaitoksen Itäistä vakuutuspiiriä nimeämään jäsenen ja varajäsenen toimeentulotuen alueelliseen neuvottelukuntaan vuosille 2023-2026.

 

Nimeämiset pyydetään 30.6.2023 mennessä, jonka jälkeen aluehallitus asettaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan erillisellä päätöksellä. Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan asettamispäätöksen yhteydessä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Pohjois-Savon hyvinvointialueen viranhaltijoista. Aluehallitus päättää samassa yhteydessä neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvaamisesta.

 

 

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

 

Toimeentulotuen alueellisen neuvottelukunnan asettamiseen on lakisääteinen velvoite. Edistää toimeentukiasioiden käsittelyn kehittämistä ja yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus Aluehallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon alueellisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan rakenteen. 

Lisäksi aluehallitus pyytää ikäihmisten, perhe- ja vammaispalveluiden ja yleisten palveluiden lautakuntaa, järjestöneuvostoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukuntaa ja Kansaneläkelaitoksen Itäistä vakuutuspiiriä nimeämään jäsenen ja varajäsenen toimeentulotuen alueelliseen neuvottelukuntaan vuosille 2023-2026.

Nimeämiset pyydetään 30.6.2023 mennessä, jonka jälkeen aluehallitus asettaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan erillisellä päätöksellä. Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan asettamispäätöksen yhteydessä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Pohjois-Savon hyvinvointialueen viranhaltijoista. Aluehallitus päättää samassa yhteydessä neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvaamisesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.